Informace pro zaměstnavatele

Firmám nabízíme bezplatné umístění nabídky volných pracovních míst.

Oslovujeme tímto firmy, nechť nabídnou volné pracovní místo (jakýkoliv typ úvazku – HPP, VPP, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce, brigáda …).
Jedinou podmínkou je, že místem výkonu práce budou Ivančice (+25 km +Brno). Vzdálenější firmy po předchozí dohodě.

Tím se myslí firmy, které přímo poskytují práci v inzerovaném oboru a případného uchazeče zaměstnají ve firmě, která působí pod stejným IČO, pod kterým byla pracovní nabídka zveřejněna. Toto uvádíme proto, aby byl definován rozdíl mezi “firmou” a “pracovní agenturou”; inzerci pracovních agentur lze zveřejnit pouze za jiných podmínek.


Jak na to…

Postačí, pokud zástupce “firmy” vyplní kontaktní formulář, ve kterém do textu popíše svoji pracovní nabídku, zpráva bude následně zpracována a inzerát zveřejněn, o čemž bude zadavatel e-mailem informován. V případě nejasností, potřeby doplnit některé údaje, nebo ověření pravosti nabídky bude zadavatel kontaktován před zveřejněním.

Nabídka by měla obsahovat:

  • název pracovní pozice
  • popis činnosti, co firma nabízí a co očekává
  • název firmy, IČO, popř. webovou adresu
  • kontaktní údaje kam se mají uchazeči obracet

 

Zadavatel souhlasí odesláním formuláře s tím, že k nabídce bude umístěno logo jeho firmy (při opakované inzerci již máme, nebo jej získáme z webových stránek zadavatele, nebo si jej vyžádáme).

Nabídka, u které nebude uvedeno datum od kdy do kdy požadujete zveřejnit bude zveřejněna ihned po zpracování na dobu dva měsíce (resp. např. od 5.4. do 5.6., kdy číselné označení dne v měsíci se budou shodovat).